Godt renhold bidrar til økt arbeidsglede

Det er flere studier som viser en tydelig sammenheng mellom arbeidsglede på arbeidsplassen og god arbeidshygiene, samt gode og rutinemessige renholdsrutiner.

Viktigheten av godt renhold har vi spesielt fått erfare nå de siste par årene med pandemi. De siste årene har det vært stort fokus på å rense med antibakterielle rengjøringsmidler slik at smittefaren skal reduseres. For å klare å opprettholde en ryddig arbeidsplass er det viktig å innarbeide gode renholdsrutiner og unngå rot. Mye rot samler til seg støv, og det kan derfor bli vanskelig å opprettholde en ren arbeidsplass dersom det ligger mye rot og støv rundt. Mange selskaper leier inn profesjonelle renholds-firmaer for å sikre god hygiene på arbeidsplassen.

Andre velger å fordele renholdsansvaret på de ansatte på arbeidsplassen.… Les hele innlegget