Godt renhold bidrar til økt arbeidsglede

Det er flere studier som viser en tydelig sammenheng mellom arbeidsglede på arbeidsplassen og god arbeidshygiene, samt gode og rutinemessige renholdsrutiner.

Viktigheten av godt renhold har vi spesielt fått erfare nå de siste par årene med pandemi. De siste årene har det vært stort fokus på å rense med antibakterielle rengjøringsmidler slik at smittefaren skal reduseres. For å klare å opprettholde en ryddig arbeidsplass er det viktig å innarbeide gode renholdsrutiner og unngå rot. Mye rot samler til seg støv, og det kan derfor bli vanskelig å opprettholde en ren arbeidsplass dersom det ligger mye rot og støv rundt. Mange selskaper leier inn profesjonelle renholds-firmaer for å sikre god hygiene på arbeidsplassen.

Andre velger å fordele renholdsansvaret på de ansatte på arbeidsplassen.… Les hele innlegget

Bedriftshelsetjenester

En Bedriftshelsetjeneste er en tjeneste som skal gi råd og bistå med fagkyndige tjenester innenfor forebyggende HMS-arbeid. En Bedriftshelsetjeneste skal også hjelpe arbeidsgiver og arbeidstaker med blant annet oppføring av arbeidsmiljøet i den gitte virksomheten.

Godkjenning av Arbeidstilsynet

Det er veldig viktig å sørge for at Bedriftshelsetjenesten er godkjent før man velger å knytte seg opp til den. Man skiller mellom godkjente og ikke godkjente bedriftshelsetjenester for å øke og kvalitetssikre kompetansen og fagutviklingen til tjenesten.

Godkjente bedriftshelsetjenester har god kompetanse innenfor arbeidsmiljø, og de har også fagkyndig personell som er godt rustet til å arbeide med forebyggende HMS-arbeid.

Arbeidstilsynet

Det er viktig å understreke at en avtale med en lege som ansatte fritt kan benytte seg av om det skulle vært nødvendig, ikke tilfredsstiller kravene til en godkjent bedriftshelsetjeneste.… Les hele innlegget