Godt renhold bidrar til økt arbeidsglede

Renhold

Det er flere studier som viser en tydelig sammenheng mellom arbeidsglede på arbeidsplassen og god arbeidshygiene, samt gode og rutinemessige renholdsrutiner.

Viktigheten av godt renhold har vi spesielt fått erfare nå de siste par årene med pandemi. De siste årene har det vært stort fokus på å rense med antibakterielle rengjøringsmidler slik at smittefaren skal reduseres. For å klare å opprettholde en ryddig arbeidsplass er det viktig å innarbeide gode renholdsrutiner og unngå rot. Mye rot samler til seg støv, og det kan derfor bli vanskelig å opprettholde en ren arbeidsplass dersom det ligger mye rot og støv rundt. Mange selskaper leier inn profesjonelle renholds-firmaer for å sikre god hygiene på arbeidsplassen.

Andre velger å fordele renholdsansvaret på de ansatte på arbeidsplassen. Uavhengig av hvordan man som arbeidsgiver velger å opprettholde gode renholdsrutiner, er et godt renhold avgjørende for ansattes helse og arbeidsglede.

Hvorfor er gode renholdsrutiner viktig?

Gode rutiner er et nøkkelord når det kommer til å holde arbeidsplassen ryddig og ren. En ren arbeidsplass er med på å hindre spredningen av bakterier og sykdommer, i tillegg til at standarden for helse og sikkerhet for de ansatte blir oppfylt. I avsnittene under kommer det 5 gode grunner til hvorfor det er viktig å opprettholde gode renholdsrutiner på arbeidsplassen.

 1. Gi kundene et godt inntrykk

  Utseendet til en bedrifts lokaler er i mange tilfeller kunders førsteinntrykk av en bedrift. Man vil at dette inntrykket skal være godt, ellers kan man oppleve å se potensielle kunder gå ut døren. Lokalet til en bedrift er med på å formidle et budskap om virksomheten er profesjonell og ordentlig, og derfor er det særdeles viktig å holde lokalene rene og presentable.

 2. Økt produktivitet hos ansatte

  Flere studier kan vise til at rotete og uryddige miljøer er distraherende og energitappende. Distraksjoner og redusert motivasjon hos ansatte på en arbeidsplass kan koste en bedrift verdifulle arbeidstimer. Å holde kontorer og arbeidslokaler ryddige og organiserte er en god måte å redusere distraksjon og øke arbeidsmotivasjon og arbeidsmoral på.

 3. Økt arbeidsglede hos ansatte

  Som nevnt innledningsvis er det flere studier som viser en klar og tydelig sammenheng mellom en ren og pen arbeidsplass og økt arbeidsglede. De aller fleste mennesker foretrekker å arbeide på en ren og ryddig arbeidsplass, kontra en arbeidsplass som er rotete og skitten.

 4. Ivareta ansattes helse

  Renslighet reduserer også sjansene for at de ansatte på arbeidsplassen blir syke. Bakterier trives godt i kontormiljøer og på steder der det samles mange folk. Å holde arbeidsplassen ren kan derfor redusere sykdom og dermed redusere tapte arbeidsdager. Forkjølelse og influensa er svært smittsomt. Denne typen virus kan spre seg når noen nyser eller hoster i nærheten av hverandre, men bakteriene kan også spres ved at noen berører en overflate eller gjenstand som ikke har blitt rengjort eller desinfisert ordentlig. Bakterier kan overleve i flere dager på gjenstander og overflater. Ved å ta i bruk riktige rengjøringsteknikkene kan man ivareta ansattes helse og dermed også redusere sykefravær.

 5. Reduser farer

  I tillegg til å forhindre at de ansatte blir syke, kan renslighet også redde liv. I tilfelle brann, for eksempel, vil man ikke at hindringer som pappesker i korridorer skal bremse ned de ansatte når de forlater bygget. Gamle pappesker, papir og rot vil også øke brannfaren på en arbeidsplass betraktelig. Regelmessig rengjøring av lokalet kan bidra til å holde oversikt over alt som kan være et problem i tilfelle en nødsituasjon skulle oppstå.

Støv og elektronisk utstyr

På kontorer er det ofte mange mennesker og mye elektronisk utstyr. Elektronisk utstyr som vanligvis finnes på et kontor, kan være alt fra datamaskiner og andre elektroniske duppeditter. Elektroniske verktøy samler opp mye støv, og det er mange som glemmer å fjerne dette støvet under vanlig renhold. Dersom det blir samlet opp mye støv på elektronisk utstyr, vil risikoen for brann øke betraktelig.

Resirkulering av søppel

De siste årene har det blitt økt fokus på resirkulering, dette er utrolig viktig for å ta vare på miljøet vårt. Svært mye av søppelet vårt kan resirkuleres, og i tillegg til å bidra til godt renhold på arbeidsplassen, vil også resirkulering holde arbeidsplassen organisert.

Profesjonelle rengjøringsfirmaer

Mange bedrifter velge rå ansette et profesjonelt rengjøringsbyrå for å ivareta renholdet på arbeidsplassen. Dette er spesielt vanlig blant de større bedriftene, men det er også mange mindre selskaper som får godt utbytte av denne typen tjeneste. På likhet med alle andre ting her i verden, er det naturligvis både fordeler og ulemper ved å ansette et profesjonelt rengjøringsfirma, og det er mange arbeidsgivere som heller prøver å finne andre løsninger.

Profesjonelle rengjøringsfirmaer renhold

Økonomi og kostnadene av en slik tjeneste er ofte et av de viktigste faktorene man tar til vurdering før man ansetter et rengjøringsfirma. Mange arbeidsgivere tenker det er mer lønnsomt å fordele renholdsoppgavene på de ansatte på arbeidsplassen, slik at firmaet slipper å ansette et eget rengjøringsfirma. Det mange arbeidsgivere ikke tenker over er at det kan være svært energitappende og distraherende for ansatte å få flere arbeidsoppgaver utenom sine daglige gjøremål.

Dette kan i det lange løp gå utover prestasjonene og motivasjonen til de ansatte og kan dermed koste bedriften store summer. Velger man å ansette et profesjonelt rengjøringsselskap kan man la de ansatte på arbeidsplassen konsentrere seg om de viktige oppgavene som gjør at bedriften går fremover.

Profesjonelle rengjøringsfirmaer har ofte høy kompetanse og god kunnskap om riktig og nødvendig renhold på den gitte arbeidsplassen. De stiller også med profesjonelt utstyr som optimaliserer renholdet på arbeidsplassen.

Vask hender!

Hendene våres samler naturlig til seg mange bakterier ved at vi berører overflater, dørhåndtak, mobiler osv. Derfor er det svært viktig å vaske hendene våres regelmessig for å forhindre å spre bakterier videre. Dette har blitt spesielt viktig nå som vi er midt i en pandemi der det er viktigere enn noensinne å redusere smittefaren. Man bør alltid ta en grundig vask av hendene etter man har vært på do, i tillegg bør man også alltid passe på å vaske hendene før man skal spise.

Det er ikke alltid man har tilgang til vann og såpe, og da er antiback eller andre desinfiserende midler som er tilpasset hender, et godt alternativ. Det finnes små og praktiske antiback flasker som man ha i vesken og enkelt ta meg seg rundt til enhver tid. Arbeidsgiver bør også sørge for at det er plassert ut antiback på arbeidsplassen, slik at ansatte enkelt kan desinfisere hendene sine og dermed redusere smittespredning.

Rengjøring av overflater

Å holde overflater rene er av de daglige rutinene som burde opprettholdes på en arbeidsplass. Dette gjelder spesielt i områder der det er mange mennesker samlet. Overflater bør både vaskes med varmt vann, tilpasset såpe og klut, i tillegg til at man bør gå over med desinfiserende middel i etterkant.

Rengjøring av gulv

Gulv samler opp mye støv, møkk og smuss. Derfor er det utrolig viktig å daglig rengjøre gulvene for å holde arbeidsplassen ren. På områder der det blir laget og/eller spist mat, slik som på et kjøkken eller i en kantine, faller det ofte mat og smuler på gulvet. Matrester er en stor kilde til både bakterier og diverse sykdommer. Gulv bør vaskes daglig eller etter behov. Har man tepper på arbeidsplassen bør disse også renses jevnlig etter behov.